Päivitetty/Updated/Uppdaterad 31.1.2022 klo 16:25

(FI) AJANKOHTAISET SULUT JA RAJOITUKSET

Aluehallintoviraston päätöksellä kuntosalit Uudenmaan alueella ovat auki 1.-15.2.2022 seuraavilla rajoituksilla:
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla,asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) 2.12.2021 päätöksellä kunto- ja hyvinvointisaleillamme Helsingissä ja Vantaalla rajataan asiakasmääriä ja tilojen käyttöä niin, että yhtä aikainen kävijämäärä kuntosaleilla voi olla enintään 10 henkilöä. Espoon P&T Keilaniemessä rajoitukset ovat tilakohtaisia. Löydät rajoituksista ja järjestelyistä opasteet omalta P&T saliltasi.

Aluehallintoviraston päätöksellä kuntosalit Kymenlaakson alueella ovat kiinni 20.1.-2.2.2022 välisen ajan.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Tampereen alueen kuntosaleilla ei järjestetä ryhmäliikuntaa.

Kerromme sulkuun liittyvistä mahdollisista muutoksista tällä sivulla.

(FI) P&T-KUNTOSALIN KÄYTTÖ

Sulun aikana avainkortit tai PIN-koodit eivät ole toiminnassa ja kuntosalien käyttö viranomaismääräysten mukaisesti on estetty.

(FI) P&T-KUNTOKLUBIN JÄSENYYDESTÄ

Hyvitämme sulkuajan veloituksettomana harjoitteluaikana määräaikaisen sopimuskauden päätteeksi. Laskut tulee maksaa eräpäivien mukaisesti.

(FI)  JÄSENETUPALVELUT

Sulun aikana P&T:n jäsenasiakkaiden oma verkko- ja mobiilimuotoinen kunto- ja hyvinvointipalvelu P&T Rinki on kaikkien jäsenasiakkaiden käytössä. Ringissä on satoja kuntoilu-, voimaharjoittelu- ja palautumisohjelmia. Palvelu on käytössäsi, jos olet muistanut aktivoida sen. Jos aktivointi on tekemättä, voit tehdä sen tästä www.ptsalit.fi/rinki

P&T-kunto ja hyvinvointiklubien yhteydessä toimivat Terveystalo Rela-hierontayksiköt palvelevat normaalisti ajanvarauksella. Muistathan, että P&T:n jäsenenä ja aktiivisen jäsenkorttisin esittämällä saat normaali hintaiset hieronnat -50% alennuksella. Kuusankosken P&T-hierontapiste palvelee myös ajanvarauksella.

Personal Trainer -palvelut ovat käytössäsi sulun aikana, poikkeuksellisesti ulko- tai verkko-ohjauksessa.

Ravitsemusterapiapalvelut ovat klubijäsenten käytössä 1.2.2022 alkaen.

Muut klubijäsenille tarkoitetut palvelut ovat käytettävissä kutakin palveluntarjoajaa koskevien rajoitusten mukaisesti.

(EN) ABOUT ONGOING LOCK DOWNS AND OTHER RESTRICTIONS

Gyms are open in Helsinki, Espoo And Vantaa: COVID restrictions for the period 1.-15.2.2022.
Regional State Administrative Agency obliges according to article 58d(1) of the Communicable Diseases Act for the operators referred in article 58(5), to arrange facilities mentioned in the third article that are open to the public and limited in customers or the use of facilities intended for the stay of participant circles in the municipalities in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa, to re reduce and prevent the risk of infection caused by close contact between customers and participating parties.
The operator may fulfil their obligations by limiting the number of customers by means of customer seat reduction, space arrangements or other means which take into account the specific characteristics of their activities.
By the decision of the Regional State Administrative Agency for Southern Finland (AVI) on 31.1.2022, our gyms and wellbeing halls in Helsinki and Vantaa limit the number of customers and the use of facilities so that the number of visitors at the same time in gyms can be no more than 10 persons. In P&T Keilaniemi, Espoo, the restrictions are space-specific. You can find signs of restrictions and arrangements in your P&T gym. Members have also been sent an email concerning their own P&T fitness club.

According to the decision of the Regional Government Agency no group training is served in Tampere region.

We will keep you informed about any changes on this page.

(EN) ENTERING THE P&T GYM

During lockdown, key cards or PINs will not work and the use of the gym will be prohibited in accordance with official regulations.

(EN) P&T GYM MEMBERSHIP

We will compensate the closing time with a free training period at the end of the fixed-term contract period. Invoices must be paid according to due dates.

(EN) SERVICES FOR P&T MEMBERS

During the lockdown P&T Rinki, P&T's members' own online and mobile fitness and wellness service, will be available to all members. Rinki has hundreds of fitness, strength training and recovery programs. The service is available if you have remembered to activate it. If the activation has not been done, you can do it here www.ptsalit.fi/rinki

Terveystalo Rela massage units that are operating in connection with P&T fitness clubs serve normally by appointment. Please note that as a P&T member presenting an active membership card, you will receive regular-priced massages at a -50% discount. P&T massage services in Kuusankoski serve normally by appointment.

Personal Trainer services for club members are available during the lockdown, exceptionally following outdoor or online guidance.

Nutrition Therapy Services for club members are available starting from 1 February 2022.

Other services for club members are available based on service provider related special restrictions.

Kun salit jälleen avataan: Turvallisesti harjoitellen – Safe Training

Puhdista laitteet ennen käyttöä ja käytön jälkeen tilasta löytyvillä kertakäyttöpyyhkeillä ja suihkeilla / Clean your equipments and mats before and after use with paper towels and sanitating sprays around the gym.

Käytä käsidesiä saapuessasi tilaan ja sieltä lähtiessäsi / Use hand sanitising stations when arriving and leaving the gym.

Pese kädet harjoituskäynnin aikana / Follow proper handwashing during your training session.

Korttelikuntosalin kokoinen perhe – One Club Size Happy Family

Jos koet Covid-19 -oireita parantele itsesi kuntoon kotona / If you have any symptoms of Covid-19 we ask you to stay home and not to enter the club

Käytä kasvomaskia salilla liikkuessasi / Use face covering in non-active areas

Virtuaalikuntosali käytössä 24h – Online Workouts!

Muistathan, että jäsenyytesi sisältää myös virtuaalikuntosalin käyttöoikeuden 24h. Käytä hyväksesi sadat ohjelmat ja ohjeet, joita Rinki-palvelusta löydät, ja pidät itsesi liikkeessä koko ajan  / Do not forget you can use our P&T Rinki virtual gym 24/7 from home – or where ever you are. With hundreds of workouts from various experts we support your wellbeing anytime, anywhere!

Muutoksia tulee jatkossakin – We keep you updated!

Seuraamme ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Muutoksia on varmaan tulossa matkan varrella myöhemminkin. Kiitämme kärsivällisyydestäsi ja luottamuksestasi omaa P&T-klubiasi kohtaan / We are monitoring the situation closely and are following official guidande. Changes we will meet also later. Thank you for your patience and loyalty for your own P&T club.

ota yhteyttalomake