Koonnut: Teppo Rantaniva – Product & Brand Lead – Health Care Success Oy / Tango®
p&t uutiset digitekniikka terveydenhoidossa

Suomalaiset aikuiset ovat suurimman osan valveillaoloajastaan paikoillaan. Pääasiassa paikallaanolo on istumista. Päiväkodista ja koulusta alkanut vähäisen liikkumisen elämäntapa jatkuu monilla työelämässä istumatyön myötä.

Useilla paikallaanolo jatkuu kotona eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erään eurooppalaisen selvityksen mukaan aikuiset istuvat keskimäärin 5-6 tuntia päivässä ja noin joka viides istuu päivittäin yli 7,5 tuntia.

Liiallinen istuminen ja paikallaanolo kohottaa riskiä useiden pitkäaikaissairauksien ilmaantumiseen. Näitä ovat esimerkiksi diabetes ja valtimosairaudet. Lisäksi pitkäkestoinen istuminen kuormittaa yksipuolisesti kehon rakenteita. Siten se on todennäköisesti yhteydessä niska- ja alaselkäkipuihin.

Tango-hyvinvointimotivaattorit muistuttavat jaloittelemaan

 

Tehokkain tapa ehkäistä pitkäaikaisen istumisen aiheuttamia terveyshaittoja on istumisen tauottaminen jaloittelemalla ja liikuskelemalla kevyesti. Suositus on nousta ylös jaloittelemaan vähintään tunnin välein, mutta mitä useammin, sitä parempi.

Tango-hyvinvointimotivaattori on hyvä työkalu muistuttamaan istumisen tauottamisesta. Rannekkeisiin saa säädettyä värinähälytyksen, joka varoittaa liiallisesta paikallaanolosta. Hälytyksen saa säädettyä juuri itselleen sopivaksi eli minä aikavälinä ja päivinä toiminto on aktiivisena ja kuinka pitkän paikallaanolon jälkeen ranneke antaa muistutuksen.

Tango-hyvinvointimotivaattoreista ja niiden ominaisuuksista voit lukea lisää täältä: https://ptsalit.fi/tango-hyvinvointimotivaattorit

Hankkiessasi laitteen Tangon verkkokaupasta (https://tangowellness.com) saat oman P&T-kuntoklubisi etukoodilla alennuksen normaalihinnoista. Voit myös tilata tuotteen oman P&T-kuntoklubisi kautta.

Lähteet:

https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumattomuus/liiallisen-paikallaanolon-haittoja

https://www.terve.fi/artikkelit/istumisen-terveysriskit
 
p&t uutiset digitekniikka terveydenhoidossa

UKK-instituutti päivitti aikuisten liikkumisen suositustaan lokakuussa 2019. Liikkumisen suosituksessa korostetaan uusina asioina kevyttä liikuskelua sekä istumisen ja paikallaanolon tauottamista.

– Tutkimusnäyttö on osoittanut, että myös kevyellä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän liikkuville, taustoittaa UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari.

Kevyt liikuskelu voi alentaa muun muassa verensokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi verenkierto vilkastuu ja lihakset sekä nivelet vetreytyvät.

Uutena asiana liikkumisen suosituksessa on myös unen ottaminen liikunnan rinnalle.

– Riittävällä unella ja liikkumisella on yhdessä merkittäviä terveysvaikutuksia, ja unen vaikutus palautumisessa on suuri. Tässä päivitetyssä liikkumisen suosituksessa halutaan huomioida entistä vahvemmin hyvinvoinnin kokonaisuus, Vasankari kertoo.

Sykettä kohottavaa reipasta liikuntaa suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa on suositeltavaa harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa.

Tango-hyvinvointimotivaattori tuo älyä liikkumiseen

Kevyen liikuskelun ja sykettä kohottavan liikunnan määrää on helppo ja kätevä seurata Tango-hyvinvointimotivaattoreiden avulla. Rannekkeisiin saa säädettyä halutessaan myös värinähälytyksen, joka varoittaa liiallisesta paikallaanolosta. Unenlaatua ja -kestoa Tango seuraa automaattisesti ja raportti on luettavissa joka yöltä Tango GO+ -mobiilisovelluksessa.

Tango-hyvinvointimotivaattoreista ja niiden ominaisuuksista voit lukea lisää täältä:
https://ptsalit.fi/tango-hyvinvointimotivaattorit

Hankkiessasi laitteen Tangon verkkokaupasta (https://tangowellness.com) saat oman P&T-kuntoklubisi etukoodilla alennuksen normaalihinnoista. Voit myös tilata laitteen oman P&T-kuntoklubisi kautta.

 
p&t uutiset digitekniikka terveydenhoidossa

HIMSS Europen toteuttaman terveysteknologiatutkimuksen mukaan poliittisen ohjauksen puute ja ongelmat lainsäädännössä jarruttavat terveyspalveluiden digitalisoitumista Pohjoismaissa. Pohjoismaisille terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille digitaalisen potilasinformaation korkea osuus on sekä haaste (23%) että prioriteetti (15%).

Pyydettäessä nimeämään sähköisen terveydenhuollon kehityksen haasteita, 33% terveysteknologian ammattilaisista kokee poliittisen ohjauksen puutteen ja lainsäädäntöongelmat suurimmiksi haasteiksi, kun taas 23 % kokee potilaiden voimaantumisen ja itsehallinnon suurimmiksi haasteiksi. Nämä kaksi haastetta liittyvätkin tiiviisti yhteen: ajantasainen lainsäädäntö tarvitaan varmistamaan, että haasteet yksityisyydensuojan ja tiedon saatavuuden välillä ratkaistaan tarkoituksenmukaisesti.

”Tämänvuotiset tulokset osoittavat, että vaikka terveysteknologian tärkeys on tiedostettu eurooppalaisten terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, investoinneissa, digitalisoinnissa ja johtamisessa on vielä tilaa kehitykselle. Vaikka rahoitus on ollut haasteena jo pitkään, johtamistaidon kehittäminen on kenties merkittävin löydös tämänvuotisessa tutkimuksessa. Se osoittaa, että terveysteknologian ammattilaisten keskuudessa on kasvavaa halua siirtyä johtaviin asemiin ja vaikuttaa tulevaan muutokseen”, kertoo Stephen Bryant, HIMSS Europen toimitusjohtaja.

Pohjoismailla lyhyt etumatka terveyspalvelujen digitalisaatiossa

Potilaskeskeisten ratkaisujen kehittäminen terveydenhuoltoon ja hoivatyöhön on suurimpia Pohjoismaisten terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien haasteita tällä hetkellä: uudistuvia tietojärjestelmiä ja potilaiden itsemonitorointia pidetään suurimpana terveysteknologian trendinä seuraaville 2–3 vuodelle.

”Potilastiedot, joita ihmiset itse hallitsevat sekä potilaiden itsemonitorointilaitteet näyttävät muodostavan seuraavan suuren trendin terveysteknologian saralla. Jotta teknologiasta saadaan suurin hyöty, organisaatioiden on varmistettava tietojärjestelmiensä yhteentoimivuus ja asiakkaiden pääsy omiin terveystietoihin. Asiakkaat haluavat hallita omia terveystietojaan, arvioi HIMMS Europen Suomen koordinaattori Kalevi Virta.

”Prioriteetit terveydenhuolto-organisaatioissa ovat muuttumassa. Viime vuonna tiedonsiirto korostui vastauksissa, kun taas tänä vuonna terveystietojärjestelmien käyttöönotto on ykkösprioriteettina monissa maissa. Pohjoismaissa tiedonsiirto ulkopuolisten toimijoiden kanssa on tosin edelleen ykkösjuttu”, Virta toteaa.

Pohjoismailla on kuitenkin vielä matkaa täydelliseen terveys- ja hoivapalvelujen digitalisoitumiseen. Pyydettäessä arvioimaan organisaatioidensa digitalisoitumista asteikolla 1–10 pohjoismaiset palveluntarjoajat antoivat itselleen arvosanaksi 6.2, mikä on vain hieman parempi kuin Euroopan keskiarvo.

”Tähän ollaan kuitenkin jo reagoitu, ja kaikissa Pohjoismaissa on menossa useita terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamishankkeita. IT-järjestelmien sukupolvi on vaihtumassa”, Virta päättää.

 
p&t uutiset diabeeikon kuntoilu

Lääkäripalvelu Neliapila ja Pharmanova tekivät historiaa, kun ensimmäiselle suomalaispotilaalle asetettiin vuonna 2017 kudossokeria mittaava ihonalainen Eversense-kapseli, jonka avulla seurataan sokeriarvoja jatkuvasti kolmen kuukauden ajan. Potilaalle tehtiin pieni, kivuton toimenpide, jossa sensori asetettiin paikalleen. Lisäksi potilaalla on kolikon kokoinen lähetin käsivarressaan, johon verensokeritiedot tallentuvat ja josta ne lähetetään edelleen potilaan puhelimeen. Lähetin varoittaa liian matalasta tai korkeasta sokeriarvosta myös ilman puhelinsovellusta helpottaen elämää merkittävästi.

Uusia, kustannustehokkaita hoitoja

Verensokerin seuraaminen on diabeteksen hoidon perusta. Tähän asti potilaat ovat kirjanneet verensokeriarvoja ja käyneet niitä läpi diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa. Kirjaukset ovat usein puutteellisia ja hoitotiimi on joutunut tekemään hoitopäätökset vaillinaisen tiedon pohjalta, kertoo kapselin asettanut diabetologi Markku Saraheimo Neliapilasta.

Verensokerin seurannassa on tapahtunut paljon muutoksia. Yksittäisten sormenpäämittausten aika alkaa olla ohi. Jatkuvaan verensokerin seurantaan on sen sijaan tullut ja on tulossa useita uusia ratkaisuja, Markku Saraheimo jatkaa. Haasteena on kuitenkin hinta. Liian usein mietitään vain lyhyen aikavälin kustannuksia sen sijaan, että ajateltaisiin säästöä, joka syntyy hyvällä, kokonaisvaltaisella hoidolla ja komplikaatioiden ehkäisyllä. Lisäksi on hyvä tiedostaa jatkuvan sokeriseurannan positiivinen merkitys diabeetikon elämänlaadulle.

Eversense-ratkaisua edustavan Pharmanovan toimitusjohtaja Aarno Tammela sanoo, että nyt Suomeen saadulla ratkaisulla on pian tuhansia käyttäjiä eri puolilla maailmaa. Kokemukset ovat olleet erittäin kannustavia ja uskomme, että jatkuva ja huoleton Eversense- sokeriseuranta tulee olemaan osa yksilöllistyvää hoitoa myös Suomessa. Eversense-kapselin käyttöaika pitenee lähitulevaisuudessa jopa kuuteen kuukauteen.

Tulevaisuuden hoitoa jo tänään

Neliapila on luomassa diabeteksen hoidon tulevaisuutta ja siksi lähdimme mukaan tämän uuden tuotteen käyttöönottoon. Olemme erittäin innostuneita Eversense-ratkaisusta, joka mahdollistaa verensokeriseurannan aivan uudella tavalla ja helppoudella. Jatkuva mittaus tarjoaa ainutlaatuisen näkymän potilaan verensokeriin tosielämässä. Hoitotiimi pystyy tämän ansiosta tekemään hoitopäätökset täysin erilaiselta pohjalta kuin koskaan aikaisemmin.

 
p&t uutiset tango

Health Care Successin Tango Wellness Motivator on suunniteltu kadotetun motivaation löytämiseen ja motivaation ylläpitämiseen. Hauskat, helppokäyttöiset ja mukaansa tempaavat tuotteet on suunniteltu motivoimaan yksilöitä sekä yhteisöitä terveellisempään ja aiempaa aktiviisempaanelämään.

-We present a system designed for assisting people in obtaining healthier lifestyle. The system includes a monitoring device worn on the chest and a web portal that visualizes the measured parameters and provides the user motivating tips for healthier lifestyles, says Mr. Jari Råglund, CEO of Health Care Success. The monitored parameters include heart rate, step count, calorie consumption, activity level, heart rate variability and sleep quality. A unique feature of the system is that the communication from the wearable unit to the backend server is arranged via direct mobile network connection, thus avoiding the need for a separate gateway device. The measured data can be viewed with a web browser user interface. We evaluated the beat-to-beat heart rate estimation performance with ten subjects in a controlled exercise protocol and with three subjects in 24-h free-living conditions. The average mean absolute error of the R-R interval estimation was 8.0 ms and 6.4 ms in the two test scenarios, respectively and the corresponding coverages of the obtained R-R intervals 76% and 94%.

 

ota yhteyttalomake